Czym jest rachunek uproszczony?

Rachunek uproszczony jest elementem, który ułatwia i ujednolica prowadzenie i dokumentowanie transakcji. Prowadzenie rachunku uproszczonego jest pewnego rodzaju obowiązkiem firm zwolnionych z podatku VAT. Rachunek uproszczony nie jest już elementem funkcjonującym w obiegu. Poprzez zmiany, które weszły w życie w roku 2014 sprawiły, że kwestia regulacji dokumentowania wszelkich transakcji jest jednolita.

Elementy rachunku uproszczonego

Rachunek uproszczony posiada pewne elementy, które są dla niej charakterystyczne. Mimo, że rachunek uproszczony nie funkcjonuje w obiegu, był dokumentem, który zawierał kilka charakterystycznych elementów – między innymi datę, numer kolejny, nazwę, dane podatników, cenę towaru, oraz kwotę należności, jaka należy się za określoną usługę.