Jak bank liczy zdolność kredytową

Zdolność kredytowa jest to niezwykle ważna kwestia w trakcie ubiegania się o kredyt w banku. Wynik analizy naszej zdolności przedkłada się na kwotę jaką możemy uzyskać od banku oraz na dodatkowe koszty.Jeśli jednak dla banku nie jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami może się okazać, że bank odmówi nam udzielenia pożyczki. Warto zatem zadbać o swoją zdolność kredytową i przed decyzją o kredycie zbudować obraz solidnego i rzetelnego kredytobiorcy.

W domowych warunkach można wyliczyć swoją zdolność kredytową za pomocą darmowego kalkulatora zdolności kredytowej online. Jeśli wiemy już orientacyjnie o jaką kwotę możemy się postarać, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii które pomogą nam uzyskać szansę na kredyt i lepsze warunki kredytowania.

Bank, aby ocenić naszą zdolność kredytową musi wziąć pod uwagę dużo elementów. Pozwala to oszacować naszą wiarygodność i potencjalne ryzyko dla banku. Proces weryfikacji naszej zdolności kredytowej jest skomplikowany i zależy od kwoty o jaką chcemy się ubiegać oraz od rodzaju planowanego kredytu. Inaczej bank podchodzi do kredytów hipotecznych, a inaczej do kredytów na otwarcie działalności gospodarczej. Wpływ na ocenę zdolności kredytowej ma również oczywiście sytuacja finansowa danej osoby. Obecnie przez pandemię część banków bardziej rygorystycznie ocenia zdolność kredytową swoich klientów bądź potencjalnych klientów. Okazuje się, że trudniej uzyskać kredyt jeśli pracujemy w branżach, które najbardziej ucierpiały przez pandemię koronawirusa. Osoby te często miały problem z uzyskaniem na przykład kredytu hipotecznego.

Bank poprzez analizę zdolności kredytowej wskazuje maksymalną kwotę o jaką możemy się ubiegać oraz sprawdza czy konieczne będzie skorzystanie z dodatkowego ubezpieczenia czy innego zabezpieczenia kredytu. W zależności od naszej zdolności różnić się może kwota prowizji oraz oprocentowania kredytu. Warto więc zadbać o jak najlepszą sytuację finansową przez okresem, w którym chcemy starać się o kredyt. Uwiarygodni to nas jako kredytobiorców w oczach banku.